Koronavirus covid-19

Samla informasjon frå Fjaler kommune om Koronavirus

Koronastatus for Fjaler

Spørsmål om Koronavirus?

  • Nasjonale publikumstelefonen 815 55 015
  • Lokal telefonteneste 976 89 290, kvardagar frå 09.00 - 14.00
 

Lag og organisasjonar

Kategori
Aktivitet
Søk i
Namn Heimeside Postadresse
Barnas turlag Fjaler Heimeside 6963 Dale i Sunnfjord
Dale ungdomslag Heimeside 6963 Dale i Sunnfjord
Fjorden Grendalag Ingen hjemmeside
Flekke grendelag Ingen hjemmeside 6968 Flekke
Framhug ungdomslag Heimeside 6967 Hellevik
Guddalstoppen 4H Ingen hjemmeside 6966 Guddal
Hatledalen grendalag Ingen hjemmeside 6963 Dale
Hellevik idrettslag Heimeside 6967 Hellevik
Straumsnes grendalag Heimeside 6969 Straumsnes
Torsdagsdansen Heimeside
Våge grendelag Ingen hjemmeside 6967 Hellevik