Koronavirus covid-19

Samla informasjon frå Fjaler kommune om Koronavirus

Koronastatus for Fjaler

Spørsmål om Koronavirus?

  • Nasjonale publikumstelefonen 815 55 015
  • Lokal telefonteneste 976 89 290, kvardagar frå 09.00 - 14.00
 

Lag og organisasjonar

Kategori
Aktivitet
Søk i
Namn Heimeside Postadresse
fETt Heimeside 6963 Dale
Fure idrettslag Ingen hjemmeside 6967 Hellevik
Hellevik grendelag Heimeside 6967 Hellevik
Hellevik idrettslag Heimeside 6967 Hellevik
Skigruppa i Fjaler Ingen hjemmeside 6968 Flekke