Koronavirus covid-19

Samla informasjon frå Fjaler kommune om Koronavirus

Koronastatus for Fjaler

Spørsmål om Koronavirus?

  • Nasjonale publikumstelefonen 815 55 015
  • Lokal telefonteneste 976 89 290, kvardagar frå 09.00 - 14.00
 

Lag og organisasjonar

Kategori
Aktivitet
Søk i
Namn Heimeside Postadresse
Fjaler og Hyllestad Bondelag Heimeside
Fjaler pensjonistlag Ingen hjemmeside
Fjaler sogelag Ingen hjemmeside 6967 Hellevik
Fjaler sokneråd Heimeside 6963 Dale
Fjorden Grendalag Ingen hjemmeside
Guddalstoppen 4H Ingen hjemmeside 6966 Guddal