Koronavirus covid-19

Samla informasjon frå Fjaler kommune om Koronavirus

Koronastatus for Fjaler

Spørsmål om Koronavirus?

  • Nasjonale publikumstelefonen 815 55 015
  • Lokal telefonteneste 976 89 290, kvardagar frå 09.00 - 14.00
 

Lag og organisasjonar

Kategori
Aktivitet
Søk i
Namn Heimeside Postadresse
Dale musikkorps Ingen hjemmeside 6967 Hellevik
Fjaler helselag Ingen hjemmeside 6968 Flekke
Fjaler Skogeigarlag Ingen hjemmeside 6968 Flekke
Flekke ungdomslag Heimeside 6968 Flekke