Skogkveld på Fjalerhuset

torsdag 8. november 2018, 19.30 - 22.00

Informasjon

Landbrukskontoret i Askvoll og Fjaler inviterer til skogkveld i kommunestyresalen på Fjalerhuset torsdag 08. november klokka 19.30.

Møtet er eit samarbeid mellom Vestskog SA og Sogn og Fjordane Skogselskap. På møtet deltek Vestskog, Skogselskapet, Fylkesmannen og kommunen.

 

Tema for kvelden:

  • skogsvegbygging og planlegging
  • hogst med informasjon om prisar
  • planting og stell av barskog og lauvskog - kva treslag bør ein velje
  • tilskotsordningar
  • entrepenørkapasitet
  • skattelegging av skogsinntekter
  • skogfond

 

Møtet er ope for alle. Det vert servert kaffi og noko å bite i.

Nettstad: https://www.askvoll.kommune.no/tenester/tenester-2-3-4-5/tenester-2/

Stad

Fjalerhuset
6963 Dale i Sunnfjord

Kontakt

Landbrukskontoret i Askvoll og fjaler kommune
 

Johannes Folkestad
Legg til hendinga i din kalender

Filter

Søk