Folkemøte om kommuneplan i Guddal

torsdag 6. desember 2018, 19.00 - 21.00

Informasjon

Fjaler kommune og Norconsult AS inviterer til folkemøte i samband med revidering av kommunen sin arealdel for Fjaler.
 

Folkemøte i Guddal vert halde torsdag 06.12.2018 klokka 19:00 på Yndestad gard
 

Fjaler kommune er avhengig av innspel frå bebuarar i kommunen for å kunne utarbeide ein mest mogleg framtidsretta arealdel, og håpar flest mogleg set av tid til å kome.


Det vert og halde folkemøte Dale 05.12.2018, Flekke 11.12.2018 og Våge 12.12.2018. Sjå kommunen si heimeside for meir informasjon.

 

 

Nettstad: https://www.fjaler.kommune.no/

Stad

Yndestad gard
 

Kontakt

Fjaler kommune
 

Gaute Lundeland
Legg til hendinga i din kalender

Filter

Søk