Teaterfestivalen i Fjaler

torsdag 14. september 2017, Heile dagen

Informasjon

Teaterfestivalen i Fjaler går frå 13. - 17. september

Engasjerande scenekunst

Festivaltema i år er "Antropocen" , om  mennesket si rolle i naturen og korleis den endra seg gjennom tidene. Her kan du oppleve engasjerende scenekunst av høg kunstnarleg kvalitet, og debattar, føredrag og andre aktivitetar med utgongspunkt i tema på mange ulike arena.

Program finn du her på nettsida til festivalen

Følg dei her på Facebook

Teaterfestivalen i Fjaler vert arrangert kvart år i september og legg vekt på å skape møtepunkt mellom kunsten og bygda på fleire nivå.Tidlegare års tema har vore "Perifere forteljingar" (2013), "Skog" (2014), "Fjord" (2015) og "Ras"(2016)

 

 

 

teaterfestplakat.jpg

Nettstad: http://www.teaterfestivalenifjaler.no

Stad

Dale
 

Kontakt

Teaterfestivalen i Fjaler
6963 Dale i Sunnfjord

Miriam Prestøy Lie
Legg til hendinga i din kalender

Filter

Søk