Årsmøte i Jakob Sande-selskapet

søndag 17. mars 2019, 19.30 - 22.00

Informasjon

Etter arrangementet med Jan Haugen (start kl 18.00) , startar årsmøtet kl 19.30.

Norvald Tveit måtte melde avbod grunna dårleg helse

Sakliste for årsmøtet

1. Konstituering

- Godkjenning av innkalling og sakliste

- Val av møteleiar

- Val av referent

- Val av to til å skrive under møteboka

2. Årsmelding 2018

3. Rekneskap 2018. Revisormelding blir lagd fram i møtet.

4. Handlingsplan 2019

5. Arbeidsbudsjett 2019

6. Val for 2019

7. Fullmakt til å ta opp lån.

Sakene er handsama og vart godkjende i styremøte 28.02.19.

Du finn sakene på www.jakobsande.no

Utanom årsmøtesakene, kan det blir orienteringssaker.

Enkel servering

Styret

Edvin Helgheim, styreleiar

 

Stad

Løa i Klokkargarden
Jakob Sande-tunet,    Dale i Sunnfjord

Tlf.: 99548767

E-post : tunet@jakobsande.no

Nettstad: http://

Kontakt

Jakob Sande-selskapet
Jakob Sande-tunet/Klokkargarden,  6961 Dale i Sunnfjord

Tlf.: 57737775

E-post : selskap@jakobsande.no

Nettstad http://www.jakobsande.no

Edvin Helgheim
Legg til hendinga i din kalender

Filter

Søk