Årsmøte i Jakob Sande-selskapet

søndag 17. mars 2019, 19.30 - 22.00

Informasjon

Etter arrangementet med Jan Haugen (start kl 18.00) , startar årsmøtet kl 19.30.

Norvald Tveit måtte melde avbod grunna dårleg helse

Sakliste for årsmøtet

1. Konstituering

- Godkjenning av innkalling og sakliste

- Val av møteleiar

- Val av referent

- Val av to til å skrive under møteboka

2. Årsmelding 2018

3. Rekneskap 2018. Revisormelding blir lagd fram i møtet.

4. Handlingsplan 2019

5. Arbeidsbudsjett 2019

6. Val for 2019

7. Fullmakt til å ta opp lån.

Sakene er handsama og vart godkjende i styremøte 28.02.19.

Du finn sakene på www.jakobsande.no

Utanom årsmøtesakene, kan det blir orienteringssaker.

Enkel servering

Styret

Edvin Helgheim, styreleiar

Klikk for stort bilete

Klikk for stort bilete Klikk for stort bilete

 

Stad

Løa i Klokkargarden
Jakob Sande-tunet,    Dale i Sunnfjord

Tlf.: 99548767

E-post : tunet@jakobsande.no

Nettstad: http://

Kontakt

Jakob Sande-selskapet
Jakob Sande-tunet/Klokkargarden,  6961 Dale i Sunnfjord

Tlf.: 57737775

E-post : selskap@jakobsande.no

Nettstad http://www.jakobsande.no

Edvin Helgheim
Legg til hendinga i din kalender

Filter

Søk