Koronavirus covid-19

Samla informasjon frå Fjaler kommune om Koronavirus

Koronastatus for Fjaler

Spørsmål om Koronavirus?

  • Nasjonale publikumstelefonen 815 55 015
  • Lokal telefonteneste 976 89 290, kvardagar frå 09.00 - 14.00
 

Oversikt over tilsette


Kultur - Frivilligsentralen

Ansatte i avdelingen Frivilligsentralen
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Dagleg leiar Frivilligsentral 57 73 80 20 995 48 767