Koronavirus covid-19

Samla informasjon frå Fjaler kommune om Koronavirus

Har du spørsmål om koronavirus?  Du finn mykje nyttig informasjon på fhi.no. Lokal koronatelefon 976 89 290 er open kvardagar 09.00 - 14.00. 
Nasjonal informasjonstelefon 815 55 015 er open kvardagar 08.00 - 15.30.

 

Oversikt over tilsette


Helse og omsorg - Miljøteneste - Tenester til barn og unge med funksjonshemming

Ansatte i avdelingen Tenester til barn og unge med funksjonshemming
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Koordinator, tenester til barn og ungdom 57 73 81 38 415 47 531