Koronavirus covid-19

Samla informasjon frå Fjaler kommune om Koronavirus

Koronastatus for Fjaler

Spørsmål om Koronavirus?
Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

 

Oversikt over tilsette


Helse og omsorg - Miljøteneste - Tenester til barn og unge med funksjonshemming

Ansatte i avdelingen Tenester til barn og unge med funksjonshemming
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Koordinator, tenester til barn og ungdom 57 73 81 38 415 47 531