Oversikt over tilsette


Bistand og omsorg - Institusjonskjøkken

Ansatte i avdelingen Institusjonskjøkken
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Leiar kjøkken, arbeidslag 6 57 73 81 31

Bistand og omsorg - Miljøarbeid, Øyra/Dagsenter

Ansatte i avdelingen Miljøarbeid, Øyra/Dagsenter
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
57 73 81 36
Leiar, arbeidslag 3 57 73 81 35 960 93 942
0800-2200 960 93 942
Natt 2200-0800 952 55 932

Bistand og omsorg - Miljøarbeid/ heimetenester i sentrum

Ansatte i avdelingen Miljøarbeid/ heimetenester i sentrum
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Leiar, arbeidslag 2 57 73 81 50
Dag 0800-1500 (1545) 57 73 81 52
Natt 2200-0800 952 55 932
Kveld 1500 (1545) -2200 952 55 930

Bistand og omsorg - Mottakskontoret/koordinerande eining

Ansatte i avdelingen Mottakskontoret/koordinerande eining
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Sakshandsamar 57 73 81 25
Mottakskoordinator / konst. leiar Bio 57 73 81 26
Økonomikonsulent 57 73 81 27
Kommunalsjef helse og omsorg 57 73 81 29

Bistand og omsorg - Psykisk helse

Ansatte i avdelingen Psykisk helse
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Leiar, arbeidslag 4 917 63 802
Dag og kveld 0800 - 2200 913 67 647
Natt 2200-0800 952 55 932

Bistand og omsorg - Sjukeheim og omsorgsboligar

Ansatte i avdelingen Sjukeheim og omsorgsboligar
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
0800-2200 414 69 582
Natt 2200-0800 952 55 932
Aktivitør 480 49 151
Leiar, arbeidslag 5 57 73 81 46

Bistand og omsorg - Sjukeheim, heimetenester utanom sentrum

Ansatte i avdelingen Sjukeheim, heimetenester utanom sentrum
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Leiar, arbeidslag 1 57 73 81 42
0800-2200 414 64 562
Natt 2200-0800 952 55 932

Bistand og omsorg - Tenester til barn og unge med funksjonshemming

Ansatte i avdelingen Tenester til barn og unge med funksjonshemming
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Koordinator, tenester til barn og ungdom 57 73 81 38 415 47 531

Dingemoen skule

Ansatte i avdelingen Dingemoen skule
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Inspektør 57 73 81 68
962 33 992
57 73 81 60
Rektor 57 73 81 61

Fjaler ungdomsskule

Ansatte i avdelingen Fjaler ungdomsskule
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
57 73 80 74
57 73 80 70
Inspektør 57 73 80 72
Rektor 57 73 80 71
Rådgjevar 57 73 80 73

Flekke skule og barnehage

Ansatte i avdelingen Flekke skule og barnehage
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
57 73 80 75
960 93 922
57 73 80 76
960 93 920
Rektor 57 73 80 77

Fysioterapitenesta

Ansatte i avdelingen Fysioterapitenesta
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Fysioterapeut 57 73 81 17
57 73 81 15
Ergoterapeut 57 73 81 10
Fysioterapeut 57 73 81 16
57 73 81 13
Leiar fysioterapitenesta 57 73 81 18

Fysioterapitenesta - Frisklivssentralen

Ansatte i avdelingen Frisklivssentralen
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
57 73 81 10

Guddal skule

Ansatte i avdelingen Guddal skule
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
960 93 911
Konstituert rektor 960 93 910

HAFS barnevernteneste

Ansatte i avdelingen HAFS barnevernteneste
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
57 73 80 30
Barnevernkonsulent 948 26 307
Barnevernkonsulent 948 25 943
Barnevernkonsulent 957 45 231
Sekretær 456 37 168
Barnevernkonsulent 469 55 014
Barnevernkonsulent 948 26 150
Leiar i HAFS barnevernteneste 915 69 595
Barnevernkonsulent 916 28 681
Barnevernkonsulent 476 63 375

HAFS skule og oppvekst

Ansatte i avdelingen HAFS skule og oppvekst
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Utviklingsrettleiar 926 41 210

Helsestasjonen

Ansatte i avdelingen Helsestasjonen
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Helsesøster 477 98 781
Jordmor 57 73 81 21
Helsesyster 57 73 81 22

Hyllestad og Fjaler kulturskule

Ansatte i avdelingen Hyllestad og Fjaler kulturskule
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor 57 78 95 49

Kultur

Ansatte i avdelingen Kultur
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Leiar kultur 57 73 80 44 988 65 054

Kultur - Fjaler folkebibliotek

Ansatte i avdelingen Fjaler folkebibliotek
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Epost 57 73 80 17
Biblioteksjef 57 73 80 17

Kultur - Frivilligsentralen

Ansatte i avdelingen Frivilligsentralen
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Dagleg leiar Frivilligsentral 57 73 80 20 995 48 767

Landbrukskontoret for Askvoll og Fjaler

Ansatte i avdelingen Landbrukskontoret for Askvoll og Fjaler
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef landbruk 57 73 07 36
57 73 07 00

Legekontoret

Ansatte i avdelingen Legekontoret
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
57 73 81 80

NAV Fjaler

Ansatte i avdelingen NAV Fjaler
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Leiar NAV 55 55 33 33

Ordføraren

Ansatte i avdelingen Ordføraren
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
57 73 80 52 970 32 034

Personal og organisasjon

Ansatte i avdelingen Personal og organisasjon
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent løn 57 73 80 04
Sakshandsamar 57 73 80 05
Arkivleiar 57 73 80 08

test

Sakshandsamar 57 73 80 09
Personalsjef 57 73 80 15
Konsulent 57 73 80 18

PPT for Ytre Sogn og -Sunnfjord

Ansatte i avdelingen PPT for Ytre Sogn og -Sunnfjord
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Leiar 57 71 15 74 952 55 939
Logoped 57 73 80 38 976 38 894
Merkantil 57 73 80 32
57 73 80 36 481 81 505
Psykolog 57 73 80 33 969 42 363
Rådgjevar 57 73 80 28 400 36 177
Spesialpedagog/ nestleiar 57 78 20 58 979 75 763

Rådmannskontoret

Ansatte i avdelingen Rådmannskontoret
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef oppvekst 57 73 80 56 918 80 274
Økonomisjef 57 73 80 53
Rådmann 57 73 80 01 900 64 592
Personalsjef 57 73 80 15

Rådmannskontoret - Flyktningtenesta

Ansatte i avdelingen Flyktningtenesta
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
57 73 80 14 404 46 015
57 73 80 58 479 71 722

Rådmannskontoret - Folkehelsekoordinator

Ansatte i avdelingen Folkehelsekoordinator
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Folkehelsekoordinator 57 73 81 03

Teknisk kontor

Ansatte i avdelingen Teknisk kontor
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Ingeniør 57 73 80 43
Ingeniør 57 73 80 48
Kommunalsjef teknisk 57 73 80 47
Ingeniør 57 73 80 45
Ingeniør 57 73 80 41
Ingeniør 57 73 80 46
Ingeniør 57 73 80 51
Heile døgnet 951 83 515

Teknisk kontor - Driftssentralen

Ansatte i avdelingen Driftssentralen
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Leiar driftssentralen 976 98 066
Heile døgnet 951 83 515

Teknisk kontor - Reinhaldssentralen

Ansatte i avdelingen Reinhaldssentralen
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Leiar reinhaldssentralen 904 08 598

Våge barnehage

Ansatte i avdelingen Våge barnehage
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
57 73 80 85
Styrar 947 82 729

Våge skule

Ansatte i avdelingen Våge skule
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor 57 73 80 78
960 93 940
57 73 80 79

Yksnebjør barnehage

Ansatte i avdelingen Yksnebjør barnehage
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Barnehagekonsulent/Styrar 57 73 80 67
Assisterande styrar 57 73 80 66
960 93 930
960 93 931
404 39 402
960 93 932
960 93 934
960 93 933

Økonomiavdelinga

Ansatte i avdelingen Økonomiavdelinga
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Økonomisjef 57 73 80 53
Sakshandsamar 57 73 80 11
Konsulent økonomi 57 73 80 10

Økonomiavdelinga - Skatteoppkrevjaren i Fjaler

Ansatte i avdelingen Skatteoppkrevjaren i Fjaler
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Skatteoppkrevjar 57 73 07 11