Koronavirus - Fjaler kommune

Siste nytt  |  Status vaksinering  |  Om koronatesting Temasider

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale informasjonstelefonen 815 55 015

 

Oversikt over tilsette


Dingemoen skule

Ansatte i avdelingen Dingemoen skule
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Inspektør 57 73 81 68
Skulefritidsordning 962 33 992
57 73 81 60
Assisterande rektor 57 73 80 72 975 04 563
Rektor 57 73 81 61 411 61 021

Fjaler ungdomsskule

Ansatte i avdelingen Fjaler ungdomsskule
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
57 73 80 74
57 73 80 70
Assisterande rektor 57 73 80 72 975 04 563
Rektor 57 73 81 61 411 61 021
Rådgjevar 57 73 80 73

Flekke skule og barnehage

Ansatte i avdelingen Flekke skule og barnehage
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
57 73 80 75
960 93 922
57 73 80 76
960 93 920
Rektor 57 73 80 77 995 73 413

HAFS barnevernteneste

Ansatte i avdelingen HAFS barnevernteneste
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Barnevernkonsulent 469 55 014
57 73 80 30
Barnevernkonsulent 476 63 375
Barnevernkonsulent 948 26 307
Barnevernkonsulent 957 45 231
Sekretær 456 37 168
Barnevernkonsulent 916 28 681
Leiar 915 69 595
Barnevernkonsulent 948 26 150

HAFS skule og oppvekst

Ansatte i avdelingen HAFS skule og oppvekst
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Utviklingsrettleiar 926 41 210

Helse og omsorg - Heimeteneste

Ansatte i avdelingen Heimeteneste
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Fysioterapeut i heimetenesta 952 55 930
952 55 930
952 55 932
905 24 986
952 55 931
Teamleiar heimeteneste 57 73 81 50 950 60 101
Leiar heimeteneste 57 73 81 54

Helse og omsorg - Helseteneste

Ansatte i avdelingen Helseteneste
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Leiar helseteneste 57 73 81 20

Helse og omsorg - Helseteneste - Fysioterapitenesta

Ansatte i avdelingen Fysioterapitenesta
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Fysioterapeut 57 73 81 17 414 69 249
57 73 81 15
Ergoterapeut/frisklivsentral 57 73 81 10 907 05 003
Fysioterapeut 57 73 81 16 952 23 574
57 73 81 13
Fagansvarleg fysioterapeut 57 73 81 18

Helse og omsorg - Helseteneste - Helsestasjonen

Ansatte i avdelingen Helsestasjonen
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Helsesjukepleiar skule 477 98 781
Fagansvarleg helsesjukepleiar 57 73 81 12 977 42 854
Jordmor 57 73 81 21 906 62 012
Helsesjukepleiar 57 73 81 22 404 15 735

Helse og omsorg - Helseteneste - Psykisk helse

Ansatte i avdelingen Psykisk helse
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Dag og kveld 0800 - 2200 913 67 647
Fagansvarleg Psykisk helse 917 63 802 917 63 802
Ruskoordinator 908 04 887 908 04 887

Helse og omsorg - Miljøteneste

Ansatte i avdelingen Miljøteneste
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
952 55 933
57 73 81 36 960 93 943
Teamleiar 960 93 942
Teamleiar 57 73 81 39 960 93 942
Koordinator, tenester til barn og ungdom 57 73 81 38 415 47 531
Leiar Miljøteneste 57 73 81 35

Helse og omsorg - Miljøteneste - Tenester til barn og unge med funksjonshemming

Ansatte i avdelingen Tenester til barn og unge med funksjonshemming
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Koordinator, tenester til barn og ungdom 57 73 81 38 415 47 531

Helse og omsorg - Sjukeheimen

Ansatte i avdelingen Sjukeheimen
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Aktivitør 480 49 151
Vakttelefon 414 64 562
Vakttelefon 414 69 582
Vakttelefon 953 09 778
Teamleiar korttid/rehabilitering 57 73 81 41 952 55 937
Teamleiar langtid/skjerma 57 73 81 46 952 55 938
Leiar sjukeheimen 57 73 81 47

Helse og omsorg - Sjukeheimen - Kjøkken

Ansatte i avdelingen Kjøkken
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagansvarleg kjøkken 57 73 81 31

Helse og omsorg - Tenestekontoret

Ansatte i avdelingen Tenestekontoret
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Koordinator 57 73 81 25
Konsulent for fagutvikling og velferdsteknologi 57 73 81 28
Leiar tenestekontoret 57 73 81 26
Økonomikonsulent 57 73 81 27
Kommunalsjef helse og omsorg 57 73 81 29

Hyllestad og Fjaler kulturskule

Ansatte i avdelingen Hyllestad og Fjaler kulturskule
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
974 60 697

Kultur

Ansatte i avdelingen Kultur
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Leiar kultur 57 73 80 44 988 65 054

Kultur - Fjaler folkebibliotek

Ansatte i avdelingen Fjaler folkebibliotek
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
57 73 80 17
Biblioteksjef 57 73 80 17

Kultur - Frivilligsentralen

Ansatte i avdelingen Frivilligsentralen
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Dagleg leiar Frivilligsentral 57 73 80 20 995 48 767

Landbrukskontoret for Askvoll, Fjaler og Hyllestad

Ansatte i avdelingen Landbrukskontoret for Askvoll, Fjaler og Hyllestad
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgjevar landbruk 57 73 07 38
Fagkonsulent landbruk 57 73 07 39 959 99 541
konsulent landbruk 57 73 07 35
Rådgjevar landbruk 57 73 07 37 473 09 633
57 73 07 00
Kommunalsjef landbruk 57 73 07 36 970 69 946

Legekontoret

Ansatte i avdelingen Legekontoret
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommuneoverlege 57 73 81 80
57 73 81 80

NAV Fjaler

Ansatte i avdelingen NAV Fjaler
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Leiar NAV 55 55 33 33

Ordføraren

Ansatte i avdelingen Ordføraren
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Ordførar 57 73 80 52 970 32 034

Ordføraren - Varaordførar

Ansatte i avdelingen Varaordførar
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Varaordførar 917 77 492

Personal og organisasjon

Ansatte i avdelingen Personal og organisasjon
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent løn 57 73 80 04
Sakshandsamar 57 73 80 05
Fagleiar arkiv 57 73 80 12
Sakshandsamar 57 73 80 09
Personalsjef 57 73 80 15
Konsulent 57 73 80 18

PPT for Ytre Sogn og -Sunnfjord

Ansatte i avdelingen PPT for Ytre Sogn og -Sunnfjord
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Leiar 57 71 15 74 952 55 939
Merkantil 57 73 80 32
57 73 80 36 481 81 505
Psykolog 57 73 80 33 969 42 363
Rådgjevar 57 73 80 28 400 36 177

Rådmannskontoret

Ansatte i avdelingen Rådmannskontoret
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef oppvekst 57 73 80 56 918 80 274
Økonomisjef 57 73 80 53
Rådmann 57 73 80 01 900 64 592
Personalsjef 57 73 80 15

Rådmannskontoret - Flyktningtenesta

Ansatte i avdelingen Flyktningtenesta
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Flyktningkonsulent 57 73 80 14 404 46 015
Flyktningkonsulent 57 73 80 59 479 71 722

Rådmannskontoret - Folkehelsekoordinator

Ansatte i avdelingen Folkehelsekoordinator
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Folkehelsekoordinator (permisjon til nov 21) 57 73 81 03

Teknisk kontor

Ansatte i avdelingen Teknisk kontor
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Planleggar 57 73 80 45
Ingeniør / brannsjef 57 73 80 48
Kommunalsjef teknisk 57 73 80 47
Ingeniør 57 73 80 54
Ingeniør 57 73 80 41
Ingeniør 57 73 80 46
Ingeniør 57 73 80 51
Heile døgnet 951 83 515

Teknisk kontor - Driftssentralen

Ansatte i avdelingen Driftssentralen
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
482 40 492
916 44 515
953 31 217
Heile døgnet 951 83 515

Teknisk kontor - Reinhaldssentralen

Ansatte i avdelingen Reinhaldssentralen
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Leiar reinhaldssentralen 904 08 598

Våge barnehage

Ansatte i avdelingen Våge barnehage
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
57 73 80 85
Styrar 947 82 729

Våge skule

Ansatte i avdelingen Våge skule
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor 57 73 80 78
960 93 940
57 73 80 79

Yksnebjør barnehage

Ansatte i avdelingen Yksnebjør barnehage
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Barnehagekonsulent/Styrar 57 73 80 67
Assisterande styrar 57 73 80 66
960 93 930
960 93 931
404 39 402
960 93 932
960 93 934
960 93 933

Økonomiavdelinga

Ansatte i avdelingen Økonomiavdelinga
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Økonomisjef 57 73 80 53
Sakshandsamar 57 73 80 11
Konsulent økonomi 57 73 80 10